Manga

Candy & Cigarettes 03
Inoue, Tomonori

Shangri-La Frontier 01
Katarina, Fuji, Ryosuke

Shiver
Ito, Junji

Dead Company
Tonogai, Yoshiki

Boruto - Naruto the next Generation
Kishimoto, Masashi, Kodachi, Ukyo, Ikemoto, Mikio

Chainsaw Man 05
Fujimoto, Tatsuki

Don't be shy! 01
Yukura, Aki

SHY 02
Miki, Bukimi

Spy x Family 05
Endo, Tatsuya

Dragon Ball Super 12
Akira Toriyama (Original Story), Toyotarou

Solo Leveling
Chugong, Dubu (Redice Studio)

My Hero Academia 27
Horikoshi, Kohei

Dragon Ball Massiv 11
Toriyama, Akira

Hunter X Hunter 09
Togashi, Yoshihiro

Hunter X Hunter 21
Togashi, Yoshihiro

Urataro 01
Nakayama , Atsushi

Parasite in Love 01
Sugaru, Miaki, Hotate, Yuuki, Hotate, Shion

SHY 01
Miki, Bukimi

Demon Slayer 07
Gotouge, Koyoharu

Spy x Family 04
Endo, Tatsuya

Jujutsu Kaisen 09
Akutami, Gege