Manga

Attack on Titan Deluxe
Isayama, Hajime

Der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche
Shinkoshoto, Kazabana, Huuka, Friendly Land

Superman: Friede auf Erden
Dini, Paul, Ross, Alex

Beastars 05
Itagaki, Paru

Haikyu!! 17
Furudate, Haruichi

Haikyu!! 15
Furudate, Haruichi

Haikyu!! 14
Furudate, Haruichi

Jujutsu Kaisen 12
Akutami, Gege

One Piece 98
Oda, Eiichiro

Elainas Reise 03
Shiraishi, Jougi, Nanao, Itsuki, Azure

Demon Slayer 09
Gotouge, Koyoharu

Chainsaw Man 06
Fujimoto, Tatsuki

SHY 03
Miki, Bukimi

ONE-PUNCH MAN 23
Murata, Yusuke

Spy x Family 06
Endo, Tatsuya

Beastars 13
Itagaki, Paru

Forever Girls Oneshot
Amagakure, Gido

Shangri-La Frontier 01
Katarina, Fuji, Ryosuke

Candy & Cigarettes 03
Inoue, Tomonori

Jujutsu Kaisen 11
Akutami, Gege

MeinStar 01
Yokoyari, Mengo, Akasaka, Aka

Demon Slayer 08
Gotouge, Koyoharu

SHY 02
Miki, Bukimi

Urataro - Deathseeker 02
Nakayama , Atsushi

Sayonara Red Beryl 01
Michinoku, Atami

Chainsaw Man 05
Fujimoto, Tatsuki

Solo Leveling 04
Chugong, Dubu (Redice Studio)